Förskola och pedagogisk omsorg

Norra Åsgårds förskola
I Danderyds kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheterna drivs som kommunala eller fristående verksamheter, där de fristående till exempel är föräldrakooperativ eller ekonomiska föreningar.

Ansök om förskoleplats

E-tjänst för ansökan om förskoleplats

Förskolor i kommunen

Hitta förskola

Förskolor och pedagogisk omsorg med lediga platser

Lediga platser

Hitta och jämför förskola

E-tjänst: Hitta och jämför förskola

Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn i Danderyds kommun erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan omfattar max 525 timmer per år och är helt frivillig. Det kostar ingenting att delta i verksamheten (inga måltider ingår). Skolformen regleras i skollagen (2010:800).

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Danderyd finns pedagogisk omsorg för barn 1-5 år i fristående regi. Barnen tas om hand i anordnarens egna hem där det också kan finnas anställda. Ofta samarbetar flera dagbarnvårdare inom ett geografiskt område.

Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande. Pedagogisk omsorg är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa de allmänna råd som Skolverket tagit fram. 

Omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Föräldrar i Danderyds kommun som har barn mellan 1 år och 13 år kan efter prövning beviljas omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan görs på särskild blankett. En noggrann prövning av omsorgsbehovet görs i varje enskilt fall av Bildnings- och omsorgsförvaltningen.

Ansökan om omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

Förskoleappen

Samtliga förskolor i kommunal regi i Danderyd är anslutna till Förskoleappen.

Förskoleappen är i första hand ett dokumentationsverktyg för pedagogerna på förskolan, i syfte att synliggöra och utveckla förskolans pedagogiska processer. Det är även en möjlighet för vårdnadshavare att ta del av förskolans inre arbete med läroplanen och det egna barnets dokumenterade lärprocesser.

Föräldrar med barn i förskolan får ett konto och kan logga in för att ta del av den dokumentation och information som förskolan publicerar.
Förskoleappens applikation finns att ladda ner kostnadsfritt i till iOS och Android enheter.

Det finns även möjlighet till inloggning i en internetläsare, www.forskoleappen.se.

Manual Förskoleappen för föräldrar

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förskola och pedagogisk omsorg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.