Skolval till årskurs 4

Elever från Danderyd har förtur till de kommunala skolorna före elever från andra kommuner.

Om du har frågor som rör skolvalet, använd kontaktformuläret nedan eller ring 08-568 910 00 och ange att du behöver hjälp med skolvalet.

Skolval till årskurs 4 i kommunala skolor

Huvudprincipen i skolvalet är vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. Högre prioritet än förstahandsvalet till årskurs 4 har dock elever som fortsätter inom samma resultatenhet. När skolvalet är avslutat så fördelas resterande platser i första hand bland de som har skolan som förstahandsval. Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser. Vilka principer ska då skolorna följa?

Om det är fler förstahandssökande än det finns platser fördelas platserna efter närheten till skolan. Övriga förstahandssökande hänvisas då till andrahandsvalet.

Antagningsordning

  1. Elev som fortsätter inom samma resultatenhet
  2. Förstahandsval
  3. Andrahandsval
  4. Tredjehandsval
  5. Danderydselev som inte gjort val
  6. Elev från annan kommun

Närhet

Avståndet mäts fågelvägen. Miljö-och stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av Bildnings- och omsorgsförvaltningen från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Målsättningen att en elev inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola avser skolvalen till förskoleklass till och med årskurs 6.

Information om skolplacering

Det är rektorn som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Skolval till årskurs 4 i fristående skolor

Om du vill söka till en fristående skola i Danderyd (Vendestigens skola eller Danderyds Montessoriskola) kan du göra det i Danderyd 24. Kontakta den aktuella skolan för att förvissa er om att den inte har andra antagningsregler.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Skolval till årskurs 4

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.