Jämför skolor i Danderyd

För att underlätta ditt skolval finns olika sidor där du kan jämföra skolor med varandra.

Om du har frågor som rör skolvalet, använd kontaktformuläret nedan eller ring 08-568 910 00 och ange att du behöver hjälp med skolvalet.

Grundskolekvalitet

Grundskolekvalitet.se är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv. På Grunskolekvalitet.se kan du hitta och jämföra grundskolor i hela Sverige.

  • Jämför resultat från nationella prov, genomsnittligt meritvärde, andel elever som nått godkänt betyg i alla ämnen samt andelen elever som blivit behöriga till gymnasieskolan. I nästa version av webbplatsen kommer ni också att kunna ta del av och jämföra enkätresultat från vårdnadshavare och elever.

Grundskolekvalitet.se

Välja skola

Välja skola är Skolverkets webbplats där ni kan hitta och jämföra grundskolor och gymnasieskolor i hela Sverige.

  • Uppgifter om betyg, provresultat och antal elever per lärare.

Väljaskola.se

Danderyd.se

På Danderyds kommuns webbplats under rubriken - Kvalitet i Danderyds skolor - kan ni hitta resultat från:

  • Elev- och föräldraenkäter, skolornas kvalitetsdokument och andra utvärderingar.

Kvalitet i Danderyds skolor på Danderyds kommuns webbplats

E-tjänst: Jämför förskolor/skolor i Danderyd

 

Enebybergs skola har nyligen genomfört en förändring från att vara tre skolor till att nu vara en skola. På grund av den förändringen finns inte fullkomlig statistik från Skolverket för skolan, vilket gör att Danderyds e-tjänst för närvarande inte göra rättvisa jämförelser med Enebybergs skola. Läs mer om skolan:  

Enebybergs skola

Skolverket

På Skolverkets webbplats kan ni hitta ytterligare information och välja vilka skolor du vill undersöka. 

Siris.skolverket.se

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Jämför skolor i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.