Skolval 2018 - 2019

Skolvalet till höstterminen 2018 sker under januari och februari. Skolval görs främst till förskoleklass och årskurs 7. Information skickas till föräldrar under december och januari. Skolval görs via menyn "Ansök till förskola och skola". Läs mer om reglerna nedan. Beskrivningar av de olika skolorna finns under menyn "Jämför skolor".

Vilka omfattas av skolvalet?

  • Alla barn som fyller 6 år under året då skolvalet genomförs har möjlighet att välja förskoleklass.
  • Skolval görs av samtliga elever som ska börja årskurs 7.
  • Skolval till årskurs 4 görs av elever vid Svalnässkolan och Ösbyskolan.
  • Om barnet ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass tidigare, kan vårdnadshavarna nu välja skola. Detta görs också i skolvalssystemet.

Att tänka speciellt på: Det finns möjlighet att välja skola även för andra årskurser. Kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen för att få mer information:

 

Hur görs skolvalet?

Skolvalet görs via "Ansök till förskola och skola". Vårdnadshavarna ska ange tre alternativ och rangordna dem som 1:a, 2:a och 3:e handsval oavsett om det gäller kommunal eller fristående skola. Det finns också möjligheter att ange skola utanför kommunen.

Ansök till förskola och skola

Val till fristående skolor görs också i skolvalssystemet.

Kom ihåg att båda vårdnadhavarna måste godkänna skolvalet. Den första vårdnadshavaren loggar in, går längst ned på sidan, klickar på "Ärenden att besvara" och gör skolvalet. Den andra vårdnadshavaren loggar in, går längst ned på sidan, klickar på "Ärenden att besvara" och bekräftar skolvalet som den första vårdnadshavaren har gjort.

Hur gör vi om vi vill ändra vårt skolval?

Om ni vill ändra något i skolvalet, till exempel vilken skola som är förstahandsval, så ska ni kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen:

Telefontid: vardagar 9-11, telefonnummer: 08-568 910 00 (vx)

Jämföra skolor i Danderyds kommun

För att underlätta ert skolval finns olika möjligheter att jämföra skolor. Här finns resultat från

  • Elev- och föräldraenkäter
  • Skolornas kvalitetsdokument
  • Andra utvärderingar

På Skolverket webbplats finns också möjlighet att jämföra skolor du vill undersöka.

Skolverket - Siris 

Skolorna bjuder in till öppna hus under januari och februari. Besök skolans hemsida så får ni information om vilka datum som är aktuella.

Val till skola utanför Danderyd

Eleven kan också välja en kommunal eller fristående skola i annan kommun. Ni gör skolvalet i skolvalssystemet men anger ”Skola utanför Danderyd” som alternativ. Det är viktigt att ni själva dessutom kontaktar skolan utanför Danderyd som ni vill välja för ert barn för att få besked om det finns plats. Observera att valet i skolvalssystemet bara skickas vidare till skolor inom Danderyd. Eftersom kommunen ska se till att alla elever har en skolplats är det ändå viktigt att ni gör skolvalet.

Information om skolplacering

Det är rektor som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser. Barnets vårdnadshavare måste skriva under placeringsbeskedet och returnera det till skolan. Mer information om detta finns i placeringsbeskedet.

Skolvalsregler och riktlinjer

Skolvalsregler och riktlinjer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Skolval 2018 - 2019

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.