E-tjänster - omsorg och socialt stöd

Du som bor i Danderyd kan få stöd och omsorg i olika situationer i livet.

Det kan handla om allt från äldreomsorg, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa till hjälp och stöd vid ekonomiska problem eller familjerelationer.

Lämna synpunkt på omsorg och socialt stöd

Lämna synpunkt på socialkontorets verksamhet

Barn och familj

Anmälan om barn som far illa
Ansökan om samarbetssamtal
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj
Intresseanmälan kontaktperson

Funktionsnedsättning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om insats enligt LSS
Ansökan om riksfärdtjänst

Volontärverksamhet

Ansök om att bli volontär eller få stöd av en

Äldreomsorg

I vårt blankettarkiv kan du enkelt ladda ner blanketter inom nedan områden.
Ansökan om seniorbostad
Ansökan om särskilt boende

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E-tjänster - omsorg och socialt stöd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.