E-tjänster - Bygglov och detaljplaner

Här nedan hittar du e-tjänster och blanketter som rör bygglov, detaljplaner och kartor. Notera att vissa tjänster kan medföra en kostnad.

Länkar med mer information

Kartor och mätning

Blanketter
Beställning karta för bygglov

Bygglov

Blanketter
Anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov Visa information
Anmälan kontrollansvarig
Ansökan om lov Visa information
Ansökan om planändring
Kontrollplan för takkupa/fasadändring Visa information
Kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad Visa information
Slutanmälan - nya plan- och bygglagen Visa information

Avser lov sökta efter 2 maj 2011.

Bygglov och anmälan
Slutanmälan Visa information

Avser lov sökta före 2 maj 2011.

Bygglov och anmälan
Teknisk beskrivning Visa information

Bilaga till bygganmälan.

Bygglov och anmälan
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E-tjänster - Bygglov och detaljplaner

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.