Flera filmklipp från Bygga, bo & miljö

Matavfallets resa

Mer än hälften av alla hushåll i Danderyd sorterar idag sitt matavfall. Men vad händer med den bruna matavfallspåsen när du lämnar den i ditt sopkärl för matavfall?

Vi är cyklist - när blir du?

Cykeln är ett färdmedel med många fördelar. Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen.

Vad händer med ditt matavfall?

I Danderyds kommun har vi sedan 2015 matavfallsinsamling. I filmen får du se och höra vad som händer när sopbilen kommer och hämtar matavfallet.

Ny anläggning byggs vid Djursholms ridklubb

Arbetet med ny anläggning vid Djursholms ridklubb pågår. Se intervju med ridskolechefen Eva Ulf.

Projektfilm för nya Samsöviken

Inför renoveringen av Samsöviken har denna projektfilm tagits fram till hjälp för att visualisera hur det skulle kunna se ut när projektet är genomfört.

Inledning informationsmöte om E18-utredningen

Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande, inleder och hälsar välkommen.

David Grind, plan- och exploateringschef, berättar om bakgrunden till E18-utredningen

David Grind, plan- och exploateringschef, berättar om bakgrunden till projektet och det arbete som genomförts fram tills idag.

Åsa Lindgren, Sweco, berättar om medborgardialog som genomförts för E18-utredningen

Åsa Lindgren, Sweco, berättar om den omfattande medborgardialog som genomförts. Dialogen har genomförts i olika skeden och genom t ex enkäter, gå- och cykelturer, öppna möten, skoldialoger och referensgruppsträffar.

David Grind, plan- och exploateringschef, beskriver de fyra olika scenarierna som finns framtagna för E18-utredningen

David Grind beskriver de fyra olika scenarierna som finns framtagna; lång tunnel, kort tunnel, överdäckning vid Danderyds sjukhus och nollalternativ/ingen tunnel, ekonomiska konsekvenser och tidplan.

Rikard Berg von Linde från Evidens berättar om byggrättsvärden och genomförandekalkyl

Rikard Berg von Linde från Evidens berättar om byggrättsvärden och en genomförandekalkyl för utveckling av centrala Danderyd.

Martin Halldén från PWC presenterar en ekonomisk analys av scenarierna för E18-utredningen

Martin Halldén från PWC presenterar en ekonomisk analys av scenarierna.

Carl Chytraeus från Ramböll berättar om pågående åtgärdsvalsstudie

Carl Chytraeus från Ramböll berättar om den åtgärdsvalsstudie som påbörjats tillsammans med Trafikverket och Stockholms läns landsting.

Dialogstart för projektet centrala Danderyd

Se filmen där David Grind, kommunens exploateringschef, och Merete Boland, konsult från Sweco, berättar om dialogstarten från ett soligt Mörby Centrum.

Gåtur vid Danderyds sjukhus

Se klipp från gåtur med utgångspunkt i Danderyds sjukhus.

Johan Varland deltar i utvecklingen av centrala Danderyd

Johan Varland, fembarnspappa och danderydsbo, berättar om varför han tycker det är viktigt att delta i dialogen om centrala Danderyds utveckling.

Sverker Hansson beskriver metoden "öppet samtal"

Sverker Hansson, Sweco, berättar om syftet med och metoden öppet samtal, som är en del av dialogen om centrala Danderyds utveckling.

Hur vill Stocksundsskolans elever utveckla centrala Danderyd?

Kreativa förslag från Stocksundsskolans elever.

Gåtur med Stocksundsskolan

Se klipp från gåtur med Stocksundsskolans elever. I Stocksundsskolan har 55 elever deltagit i gåturerna i årskurs 4 och 5. Flera skolor i Danderyd har engagerats i dialogen.

Tillväxtseminarium i Almedalen om E18-projektet

Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande, och David Grind, exploateringschef, lockade till fullt hus när de den 3 juli 2015 presenterade den påbörjade dialogen och planeringen inför en överdäckning av E18.

Om vi lägger E18 i en tunnel, vad ska vi göra med marken?

Mer lekplatser och en hundrastgård är några önskemål i ett framtida centrala Danderyd.

Vad är viktigt för dig i framtiden i centrala Danderyd?

Enebybergsbo berättar om vad som är viktigt i ett framtida centrala Danderyd.

Hur vill du utveckla området runt Danderyds sjukhus?

Området vid Danderyds sjukhus är en central knutpunkt för resande. Se vad resande tycker att man kan göra för att förbättra området.

Centrala Danderyd bygger stad?

Owe Swanson berättar om hur centrala Danderyd kan utveckla en stadskärna och ge mervärde för både de som bor och arbetar i Danderyd.

Hur kan vi förbättra centrala Danderyd?

Gert Rönnlund, företagare och optiker i Mörby centrum, tycker centrala Danderyd ska utvecklas med fokus på parker och mötesplatser.

Gymnasieelever vill se förändring i centrala Danderyd

Se filmen där Marie Aidehag, lärare på Danderyds gymnasium, berättar om skolprojektet.

Referensgruppsträff i stadsutvecklingsprojektet centrala Danderyd

Vancouver eller Köpenhamn? Invånare tycker till om ett framtida centrala Danderyd.

Norra cykeltorget Mörby Centrum

Parkeringens ytbeläggning kommer att vara granit. I anslutning till cykelparkeringen byggs en bussterminal. Se filmen om hur det kommer att se ut.