Centrala Danderyd

En lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls. Vilket alternativ skapar bäst miljöförbättringar och stadsutveckling för kommunen? Snart avgörs framtiden för området omkring E18 i centrala Danderyd.

Nu är samrådssammanställningen klar. Du hittar den bland dokumenten till vänster på sidan under rubriken "Underlagsmaterial".  

Nyheter