Centrala Danderyd

En lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls. Vilket alternativ skapar bäst miljöförbättringar och stadsutveckling för kommunen? Nu avgörs framtiden för området omkring E18 i centrala Danderyd.

I samråd får allmänheten chans att lämna synpunkter på de fyra olika tilltänkta scenarierna som presenteras i det program som offentliggjordes den 22 juni 2016. Samrådet pågår fram till den 17 oktober 2016. 

Nyheter