Pågående planarbeten

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen
Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95
Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende
Kevingeskolan
- ny skola

Kraftledningen 1 m.fl. - bostadsbebyggelse
Nora Torg - utveckling av torg och nya bostäder
Nytt badhus vid Mörby
Skeppet 12 - bostäder Kevinge strand
Vågen och del av Svärdet
- bostäder och handel

Danderyd 3:190 m.fl. - sammanslagning av fastighet
Bergshöjden 5 - tomtdelning
Solsidan 12 - tomtdelning

Djursholm

Breidablik 8 och 9 - komplementbyggnad Villa Pauli
Bulten 9 - utökad byggrätt för bilhandel
Café Ekudden - utökad caféverksamhet
Djurholms torg - Bostäder och park
Ekeby -
LSS-boende inom del av Djursholm 2:218

Ginnungagap 1 och 2 - särskilt boende och korttidsboende
Gymnasiet 1 - Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen
Svea 1 - LSS-boende och bostäder
Tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421
Folkvang 10 - tomtdelning Sveavägen
Gautiod 10, Stenbocksvägen
Jarl 14 - tomtdelning Frejavägen

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - bostäder och planskild korsning
Brageskolan Orren 30 m.fl. - utbyggnad av skola och idrottshall
Returpark vid Enebybergsvägen, del av Danderyd 2:143
Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg
Kråkan 12 - tomtdelning

Tranan 10

Stocksund

Calles klimp 8 - flerbostadshus på Invernessvägen
Invernessbacke 8 - flerbostadshus på Invernessvägen
Ståthållaren 4 - flerbostadshus på Trappvägen
Stocksundsskolan
- utbyggnad

Byråingenjören 3 - tomtdelning

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Pågående planarbeten

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.