Avläsning av vattenmätare

Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren en gång per år. Mätarställningen redovisar du till Roslagsvatten på särskilda avläsningskort som skickas ut. Uppgifterna ligger till grund för debiteringen.

Vattenmätaren är kommunens egendom. Det är du som är fastighetsägare som läser av mätaren årligen. 

Blankett för avläsning av vattenmätare

Nya vattenmätare i Danderyds kommun

Danderyds kommun kommer att fasa ut de traditionella vattenmätarna och ersätta de med mätare som kan distansavläsas. Den enskilde abonnenten behöver då inte själv läsa av sin vattenmätare utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Byte till ny mätare kommer att ske vid den tidpunkt då mätarna i alla fall skulle bytas ut enligt ordinarie program.

Nya vattenmätare i Danderyds kommun - informationsblad

Vattenmätarbyte

För att kontrollera vattenmätarnas funktion byts de i Danderyd ut med ett intervall om 11 år. Vattenmätarbytena utförs av kommunens driftentreprenörVeolia. I god tid innan det är dags att byta vattenmätaren skickar Veolia ut en avisering till berörd fastighetsägare med förslag på datum och tid för bytet.

Kontrollera din anläggning inför vattenmätarbytet - informationsblad

Har du frågor om byte av vattenmätare kontakta Veolia:
Tel 08-568 912 90.
Observera att en myndig person måste vara hemma vid vattenmätarbytet.

Vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren anvarar för vattenmätarens installation. Vattenmätarplatsen är normalt inomhus på ett frostfritt ställe, lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, den ska monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör du ha golvavlopp.

Vattenmätarplats - informationsblad

Skissen nedan visar det utrymme som behövs för en mätare av med qn 2,5, 6 och 10 m3/h. Kontakta kommunen för mer information.

Vattenmätarskiss

Dimensionering av vattenmätare

Enligt Svenskt vattens publikation P100, Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer, dimensioneras vattenmätare enligt följande:

Mätarens storlek

Antal mätare

Flerbostadshus, antal lägenheter

Enbostadshus, antal hus per grupp

qn 2,5

1

1 - 8

1 - 7

qn 2,5

2

9 - 30

8 - 26

qn 2,5

3

31 - 60

27 - 50

qn 2,5

4

61 - 90

51 - 80

 

 

 

 

qn 6

2

91 - 110

81 - 100

qn 6

3

111 - 200

101 - 170

qn 6

4

201 - 280

171 - 250

 

 

 

 

qn 10

3

281 - 380

251 - 330

qn 10

4

381 - 540

331 - 460

. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avläsning av vattenmätare

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.