Avgifter för vatten och avlopp

VA-taxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs av Danderyds kommuns fullmäktige.

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via anläggnings- och brukningsavgifter. I vår VA-taxa hittar du fullständig information om våra avgifter.

Förändringar i avgiften för 2018

Från den 1 januari 2018 höjs avgiften för VA-taxan med 2%.

Vad är en anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du, som fastighetsägare, betalar när din fastighet ansluts till kommunala vattentjänster. Om- och tillbyggnad på redan ansluten fastighet är också avgiftsgrundande.

Varför ska jag betala anläggningsavgift för VA?

VA-taxa

Vad är en brukningsavgift?

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du har tillgång till. Avgiften är uppdelad i tre fasta avgifter och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning. Fullständig information om brukningsavgifterna hittar du i vår VA-taxa.

Kontakta Roslagsvatten

I Danderyd sköter kommunens entreprenör Roslagsvatten AB abonnemang och fakturering av vatten- och avloppstjänster samt svarar på frågor om VA-taxan.

Om du ska flytta eller av annan anledning vill förändra ditt VA-abonnemang är det viktigt att detta rapporteras till Roslagsvatten. Vattenmätaren ska läsas av på flyttdagen och blankett skickas till Roslagsvatten.

Blankett för förändring av VA-abonnemang/ägarbyte 

Har du frågor om ditt abonnemang eller din vattenräkning kontakta Roslagsvatten:

Tel: 08-540 835 48, 8–16

www.roslagsvatten.se

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter för vatten och avlopp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.