Hållbar utveckling

Svalnäs
Miljöutmaningarna kan inte hanteras och lösas isolerat utan behöver kopplas samman med samhällets utveckling. Hållbar utveckling handlar om att använda våra gemensamma resurser idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definition av hållbar utveckling

 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (FN:s Brundtlandkommission 1987)

Det finns tre olika dimensioner av hållbar utveckling; en social, en ekonomisk och en miljömässig. De olika dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område utan alla dimensioner ska vara med för att vi ska kunna tala om hållbar utveckling.

Globala hållbarhetsmålen - FN:s utvecklingsprogram

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Hållbar utveckling

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.