Miljö

Tunnelbanetåg över bro
Danderyds kommun arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och för att vara en förebild genom att vid planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö med god hälsa för invånarna.

Kommunen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunen är myndighet, planerare, fastighetsägare, väghållare, markägare, informatör och en betydande upphandlare.

Danderyds kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att kommunens invånare och näringsidkare kan minimera sin miljöpåverkan. Genom medveten fysisk planering kan den negativa påverkan av ny exploatering och ombyggnationer minimeras. Kommunens egna verksamheter ska föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan.

Danderyds miljöprogram

Kommunen arbetar aktivt utifrån de nationella och regionala miljömålen och efter Danderyds miljöprogram. Klimatförändringar kommer att påverka oss alla framöver därför har kommunen tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys och deltar aktivt i regionalt samarabete kring klimat- och miljöfrågor.

Danderyds miljöprogram 2016-2020

Miljönyckeltal för kommunerna i Stockholm Nordost 2016 

Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Mer information

Bilpool

Cykel

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Miljö

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.