Sophämtning för villa och radhus

Matavfall
Du som bor i villa eller radhus kan välja mellan tre olika grundabonnemang för avfallshämtning. Avfallstaxan är så kallat miljöstyrande vilket betyder att du som väljer att sortera ut matavfall och/eller väljer ett lägre hämtningsintervall får en lägre avgift än dem som inte gör det.

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får ett brunt matavfallskärl på 140 liter, papperspåsar för matavfall och en påshållare. Du behåller det grå kärlet för restavfallet och båda kärlen töms samtidigt oavsett hämtningsintervall. Vid påträffad felsortering av annat avfall än matavfall i det bruna kärlet debiteras en felsorteringsavgift på 50 kr på nästa faktura.

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten och behåller ditt gråa kärl för restavfall. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan mot en avgift. Läs mer på www.danderyd.se/hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte deltar i kommunens insamling av matavfall och lämnar restavfall och matavfall osorterat i ditt kärl för restavfall.

Avfallstaxa från 1 januari 2017


Oavsett vilket abonnemang du har sorteras tidningar och förpackningar till återvinning och lämnas till återvinningsstation eller återvinningscentral. Farligt avfall, el-avfall och grovavfall lämnas till återvinningscentral, mobil återvinningscentral eller Farliga Avfallsbilen och Grovis. Hela saker så som möbler och kläder är det bättre att sälja eller skänka. Human Bridge har behållare för textilåtervinning- och återanvändning runt om i kommunen. Om du är osäker på vad som ska sorteras var så kan du fråga Sören.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sophämtning för villa och radhus

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.