Verksamhet

Verksamhet förskola
Här kan du läsa mer om hur du som företagare eller verksamhetsutövare kan lämna avfall.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från till exempel personalmatsal eller städsopor ska lämnas till kommunen.

Hushållsavfall

Matavfall

Avfallsavgiften blir lägre om verksamhetsutövaren sorterar ut sitt matavfall för biogasproduktion. Kommunen hämtar matavfall genom en tjänst som heter Gröna Linjen. Vi hämtar utsorterat matavfall från kärl och avfallskvarn kopplad till tank. Vänligen kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez:
Telefon: 08-519 333 03

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.

Farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan mot en kostnad lämnas till SÖRABs återvinningscentral Hagby. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Återvinningscentralen Hagby

Länsstyrelsen

Verksamheter har också möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall av ett auktoriserat företag med godkända transportillstånd.

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri, glödlampor, lysrör och lågenergilampor betraktas som farligt avfall och ska tas om hand och återvinnas på ett säkert sätt. El-avfall mindre än 1m³ kan lämnas på SÖRABs återvinningscentralen Hagby. El-avfall kan också hämtas av auktoriserad entreprenör.

Återvinningscentralen Hagby

Fettavskiljare

Verksamheter kan beställa tömning av fettavskiljare av valfri entreprenör.

Bygg- och rivningsavfall

Nedanstående återvinningsanläggningari Stockholmsområdet tar emot utsorterat bygg- och industriavfall. På SÖRAB:s webplats finns sorteringsanvisning för bygg- och rivningsavfall.

SÖRAB

Hagby, Frestavägen 10 i Täby SÖRAB
Högbytorp, Upplands Bro tel 08-795 46 80 Rang-Sells
Kovik, Lanövägen i Värmdö tel 08-519 33 000 SITA
Sofielund, Huddinge tel 08-608 90 76 SRV

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Verksamhet

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.