Sophämtning och snöröjning hänger ihop

snorojning
Vintern har kommit och snön är som vanligt en utmaning som påverkar många områden, inte minst sophämtningen.

Om du har ett eget sopkärl är det du själv som ansvarar för att det är skottat (samt halkbekämpat) fram till kärlet, så att de som hämtar kärlen kommer fram och kan rulla det utan problem. Själva kärlet ska också vara fritt från is och snö och soporna får inte frusit fast i kärlet.

I flerbostadshus är det fastighetsskötare eller liknande som ansvarar för att det är snöröjt och att det halkbekämpas ordentligt i anslutning till soprum eller markbehållare. Detta så att de som tömmer kommer fram utan problem.

För att hämtningen inte ska utebli framöver måste du som är ansvarig för snöröjningen se till att:

  1. Ingången till hämtningsplatsen är fri från snö och vallar.
  2. Platsen där kärlen står samt dragvägen mellan sopbilen och kärlen ska vara snöröjd och vid behov även halkbekämpad, det vill säga sandad eller saltad.
  3. Sopkärlet är fritt från snö och is.

Om dessa punkter inte är uppfyllda kommer soporna inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ert avfall kommer i sådana fall tömmas vid nästa ordinarie tömning, det vill säga att du som har hämtning varje vecka får ditt avfall hämtat nästkommande vecka och du som har hämtning udda veckor får hämtning nästa udda vecka. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning så kan ni beställa extra hämtning eller buda hämtning av säck.

Har du frågor om snöröjning, vill anmäla att dina sopor inte har blivit hämtade eller beställa extra hämtning vänligen ring eller mejla kommunens kundtjänst hos Suez:

Telefon: 08-519 333 00 Illustration: Lotta Sjöberg

Fastfrusna matavfallspåsar?

På vintern kan matavfallspåsarna frysa fast i kärlet eftersom att maten innehåller vatten. För undvika fastfrysning så kan du exempelvis lämna så torrt matavfall som möjligt, lägga en tidning/kartong i botten av kärlet eller låta matavfallspåsen frysa till lite utomhus innan du lägger det i kärlet.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sophämtning och snöröjning hänger ihop

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.