Mobila återvinningscentralen

Mobila återvinningscentralen
Den mobila återvinningscentralen med vita containrar kommer till Danderyd onsdagar och lördagar enligt schema. Den ska underlätta för dig och ditt hushåll att lämna avfall till återvinning och återanvändning.

Vad är en mobil återvinningscentral?

Den mobila återvinningscentralen består av ett antal containrar som ställs upp för att underlätta för hushåll i kommunen att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Den är bemannad med personal från SÖRAB som hjälper till att svara på frågor om sortering av avfall.

Mobila återvinningscentralen

Vad kan lämnas?

Brännbart grovavfall Krympfilm och sträckfilm
Isolering, glas och porslin Övrigt farligt avfall
Textilier och kläder till återanvändning och återvinning
Vatten- och lösningsbaserad färg
Förpackningar och returpapper Elektronik
Metall Ljuskällor
Wellpapp Småbatterier och blybatterier
Mindre saker till återanvändning Stoppade möbler och mattor
Trädgårdsavfall  


Det du lämnar ska vara oemballerat, det vill säga inte ligga i säckar eller kartonger. Hushållsavfall (mat- och restavfall), vitvaror, tryckimpregnerat trä och asbest tas inte emot. Det farliga avfallet som du lämnar in ska vara märkt med innehållsetikett.

Schema för mobila återvinningscentralen

Datum Månad Dag Plats Tid
25 Okt Ons Stockhagens IP Kl 16:30-19:30
28 Okt Lör Vasaskolan, varumottagningen Kl 09:00-11:00
28 Okt Lör Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna Kl 14:00-16:00
8 Nov Ons Enebybergs IP Kl 16:30-19:30
11 Nov Lör Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen Kl 09:00-11:00
11 Nov Lör Brageskolan, skolgården med infart mot Björkvägen Kl 14:00-16:00
22 Nov Ons Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna Kl 16:30-19:30
25 Nov Lör Pendelparkeringen vid Mörbybadet Kl 09:00-11:00
25 Nov Lör Baldersskolan, parkering med infart mot Vilans väg Kl 14:00-16:00
6 Dec Ons Danderyds gymnasium, parkeringen Kl 16:30-19:30
9 Dec Lör Stocksundsskolan, på vändplatse och längs skolgårdsvägen Kl 09:00-11:00
9 Dec Lör Rosenvägens förskola, parkeringen Kl 14:00-16:00
20 Dec Ons Stockhagens IP Kl 16:30-19:30

Schema mobil återvinngscentral vår/sommar 2017

Schema mobil återvinningscentral höst 2017

Schema för utskrift mobil återvinningscentral höst 2017

Vill du ha e-postpåminnelse?

Genom att skriva in din e-postadress nedan så får du automatiskt ett e-postmeddelande från tekniska kontoret ca 1-4 dagar innan ett schemalagt besök. Du kan även komma att få utskick om avfallshanteringen i Danderyds kommun vid specifika händelser.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Mobila återvinningscentralen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.