Avgifter för avfallshämtning

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och viktavgift. I avgiften ingår bemannade återvinningscentraler, rullande miljöstationer och återvinningscentraler, kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

Avfallstaxan höjd 1 janauri 2017

Sophämtningen finansieras av de avgifter som kommunens fastighetsägare betalar. Verksamheten ska inte gå med vinst. Under de senaste åren har avgifterna för sophämtningen hållits låga, för att kompensera för ett tidigare ackumulerat överskott. Nu är detta överskott återbetalat och avgiften behöver höjas. Beslutet om att höja avfallstaxan togs av kommunfullmäktige den 24 november. Höjningen trädde i kraft den 1 januari 2017 och är på totalt 7 %, jämt fördelat över samtliga tjänster i avfallstaxan.

Avfallstaxa från 1 januari 2017

Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ur per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster så som gångvägstillägg, hämtning av returpapper, trädgårdsavfall med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa.

Prisexempel för villahushåll

Här har vi beräknat vad det kostar om man har 100 kg matavfall och 100 kg restavfall. Tänk på att detta endast är ett exempel och att du kan ha både mer och mindre avfall. Ett genomsnittligt hushåll i Danderyd lämnar ca 400 kg avfall där 30% är matavfall och 70% är restavfall. Genom att titta på din faktura kan du själv räkna ut hur mycket avfall du brukar lämna.

Abonnemang matavfall och restavfall from 2017-01-01: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 696 kr. Viktavgiften är då 2,10 kr/kg för matavfall och 2,70 kr/kg för restavfall, så om du slänger 100 kg matavfall och 100 kg restavfall så betalar du 480 kr i viktavgift. Totalt per år: 1176 kr 

Abonnemang hemkompost och restavfall from 2017-01-01: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 696 kr. Viktavgiften är då 2,70 kr/kg för restavfall och om du slänger 100 kg restavfall och lägger allt matavfall i komposten så betalar du 270 kr i viktavgift. Totalt per år: 996 kr 

Abonnemang osorterat restavfall from 2017-01-01 Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 1017 kr. Viktavgiften är då 3,10 kr/kg restavfall, så om du slänger 200 kg osorterat restavfall så betalar du 620 kr i viktavgift. Totalt per år: 1637 kr

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter för avfallshämtning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.